TRANTSIZIO DIGITAL ETA BERDEA PROGRAMA


PROGRAMA DE TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE


KOFINANTZATUTAKO ERAGIKETA/ ACTUACION CONFINANCIADA:


PROCYECTO N.º 6/12/D2/2022/00025 -IMPLANTACION DE ERP BUSINESS CENTRAL de JEMED IMPORTACIONES S.L.


BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK FINANTZATU DU PROIEKTU HAU, 2022KO TRANTSIZIO DIGITAL ETA BERDEA PROGRAMAREN BARRUAN ETA FEDER FUNTSAREN KOFINANTZIAZIOA ERE BADAUKA


ESTE PROYECTO HA SIDO FINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA DENTRO DEL PROGRAMA TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE 2022 Y CUENTA CON COFINANCIACIÓN DEL FEDER

 

Bizkaia foro aldundia - diputacion foral